Snelle en betrouwbare diagnose van plantenziekten
 
Disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zal regelmatig worden bijgesteld. CHECKIT agri&food test kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen.
 
CHECKIT agri&food test kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer hard en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.
 
De gehele inhoud van deze website, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen , valt onder het copyright van CHECKIT agri&food test, tenzij anders vermeld.
 
Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHECKIT agri&food test. 
  
De Algemene Voorwaarden liggen bij ons kantoor ter inzage en zullen op uw verzoek worden toegezonden. Indien u gebruik maakt van onze website verklaart u de gelding van onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten van koop- en verkoop en werkzaamheden die wij aangaan.

Den Bosch, 12-07-2008CHECKIT Agri & Food Test
Aartshertogenlaan 389
5212 CK 's-Hertogenbosch

M +31 (0)6 200 199 74
avs@agrifoodtest.nl